Kadra

Bez-nazwy-1_03
Lekarze
dr n.med. Beata Adamczyk – chirurgia onkologiczna
dr. n.med. Jacek Jakub Brzeziński – chirurgia onkologiczna
lek.med. Krzysztof Florczak – chirurgia onkologiczna
lek.med. Piotr Nowaczyk – chirurgia onkologiczna
dr.n.med. Anna Wegner – otolaryngologia
dr. n.med. Małgorzata Szpakowska – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med. Monika Szulc – Kobylarek – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med. Anna Bielecka – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Mariusz Uściniak – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med.- Jacek Kocur – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med. Adam Lewandowski – radiologia i diagnostyka obrazowa
instrumetariuszki

Technicy elektroradiologii
mgr Natalia Misiuna – Rębisz
mgr Klaudia Tadyszak
Karolina Tomaszewska


Rejestratorki
Katarzyna Pawłowska
mgr Kinga Lesiak